Follow us:

Opleidingskalender

Wet- en regelgeving rondom gegevensbeheer, belastingheffing, invordering, kwijtschelding en financiën veranderen regelmatig. Bijblijven is van groot belang. Kennis van nieuwe, gewijzigde en aangekondigde wet- en regelgeving, jurisprudentie, beleidsregels, maar ook oplossingen voor knelpunten. Je wilt die kennis in huis hebben en meteen in de praktijk kunnen toepassen. Involon weet dat en biedt voor elk segment een passende scholing.

Al meer dan 35 jaar organiseert Involon workshops, trainingen, opleidingsdagen en speciale kennisevents. Persoonlijk, deskundig en scherp. Hieronder vind je onze agenda. Wij geven onze opleidingen ook op maat gesneden incompany.

Opleidingen filter subcategoriën
Opleiding Invordering INVORM-i: module 3
INVORM-i leidt je op tot professional in de invordering. Je leert alles over het invorderingsbeleid, het administratieve invorderingsproces, de interventies zoals uitstel en insolventie en de dwanginvordering. In een optimale combinatie van theorie, praktijk en toepassing.
4 september 2024
Belastingen
Workshop Leges 2024 najaar
De Workshop Leges richt zich op alle relevante aspecten van de leges, zoals de wettelijke basis voor de heffing, de begrippen “dienst” en “opbrengstnorm” en de belangrijkste jurisprudentie. Ook bespreken we de verantwoording van baten en...
4 september 2024
Belastingen
Opleiding Kwijtschelding: INVORM-k 2024 najaar
INVORM-k leidt je op tot professional in de kwijtschelding. Je leert alles over de beleidskeuzes, de geautomatiseerde kwijtschelding, de behandeling van de individuele verzoeken en de beroepen. In een optimale combinatie van theorie, praktijk en toepassing.
9 september 2024
Belastingen
Opleiding WOZ: WOZ-medewerker 2024 najaar
Wil je voldoen aan de WOZ-vakbekwaamheidseisen van de Waarderingskamer? Volg dan onze opleiding WOZ-medewerker. Voor iedereen die werkt in het vakgebied van de Wet WOZ.
11 september 2024
Basisregistraties
Basiscursus Heffingen gemeentelijke belastingen 2024 najaar
De Basiscursus Heffing gemeentelijke belastingen is gericht op alle aspecten die verband houden met belastingen, zoals de plaats van deze belastingen binnen de gemeentelijke inkomsten, het beleid dat ten grondslag ligt aan de invoering van de...
23 september 2024
Belastingen
Opleiding BAG: INVORM-b 2024 najaar
INVORM-b leidt je op tot professional in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Je leert alles over de wettelijke basis, het stelsel van basisregistraties, de mutatievoering, de relatie met de wet WOZ en de ENSIA-vragenlijst. In...
30 september 2024
Basisregistraties
Opleiding Heffngen: INVORM-h 24-25 module 2
INVORM-h leidt je op tot professional in de heffingen. Je leert alles over belastingverordeningen, belastingbeleid, de gegevens die je nodig hebt voor de belastingaanslagen, de aanslagregeling en de rechtsbescherming. In een optimale combinatie van theorie, praktijk...
2 oktober 2024
Belastingen
Themamiddag Actualiteiten taxatiewijzers
In één dagdeel word je op de hoogte gebracht van alle wijzigingen in de taxatiewijzers en de belangrijkste ontwikkelingen rondom de waardering van courante-, incourante- en agrarische objecten. Ook is er gelegenheid om met je vakgenoten...
8 oktober 2024
Basisregistraties
Opleiding Invordering : Basiscursus Fiscaal invorderingsproces najaar
In deze cursus staat de invorderingspraktijk van fiscale vorderingen centraal. Je krijgt inzicht in alle aspecten die verband houden met het innen van lokale belastingen.
9 oktober 2024
Belastingen
Workshop Parkeerbelastingen najaar
De workshop Parkeerbelastingen is leuk, leerzaam en boeiend door de vele praktijkvoorbeelden. Alle problemen waar je tegenaan kunt lopen, komen aan de orde.
23 oktober 2024
Belastingen
Studiedag Invordering privaat- en bestuursrechtelijke vorderingen
Tijdens deze studiedag gaan we in op de invorderingsprocedure van privaatrechtelijke geldschulden én die van bestuursrechtelijke geldschulden. Bijvoorbeeld een ‘gewone’ geldschuld, een dwangsom, kostenverhaal bestuursdwang en een bestuurlijke boete. Theorie én praktijk!
24 oktober 2024
Financiën
Specialisatie WOZ-gegevensbeheerder
Wil je voldoen aan de WOZ-vakbekwaamheidseisen van de Waarderingskamer? Volg dan onze opleiding Specialisatie WOZ-gegevensbeheerder. Voor iedereen die werkt in het vakgebied van de Wet WOZ.
18 november 2024
Basisregistraties
Opleiding Invordering: INVORM-i module 4
INVORM-i leidt je op tot professional in de invordering. Je leert alles over het invorderingsbeleid, het administratieve invorderingsproces, de interventies zoals uitstel en insolventie en de dwanginvordering. In een optimale combinatie van theorie, praktijk en toepassing.
11 december 2024
Belastingen
Opleiding Heffingen: INVORM-h module 3
INVORM-h leidt je op tot professional in de heffingen. Je leert alles over belastingverordeningen, belastingbeleid, de gegevens die je nodig hebt voor de belastingaanslagen, de aanslagregeling en de rechtsbescherming. In een optimale combinatie van theorie, praktijk...
11 december 2024
Belastingen
Opleiding Heffingen: INVORM-h module 4 2025
INVORM-h leidt je op tot professional in de heffingen. Je leert alles over belastingverordeningen, belastingbeleid, de gegevens die je nodig hebt voor de belastingaanslagen, de aanslagregeling en de rechtsbescherming. In een optimale combinatie van theorie, praktijk...
19 maart 2025
Belastingen

Filter opleidingen

Filter op categorie

Opleidingen filter subcategoriën